Christian Møller, udviklings- og souschef

Udover at være udviklings- og souschef er Christian ansvarlig for ElitesportsCollege og skolens kreative fag.

Har du spørgsmål vedrørende ElitesportsCollege, kan du henvende dig til Christian.

Strategiske opgaver
 • Ansvarlig for Randers ElitesportsCollege og strategisk koordination med samarbejdspartnere om samme
 • Opfølgning og koordination vedr. skolens udviklingsplan/strategiplan – i samarbejde med Hans Myhrmann
 • I samarbejde med Hans Myhrmann ansvarlig for skolens overordnede strategi
 • Organisationsudvikling – i samarbejde med Hans Myhrmann
 • Deltage i bestyrelses- og repræsentantskabsarbejdet
 • Personaleudvikling i samarbejde med Hans Myhrmann – herunder personaledage og events
Taktiske opgaver

Budgetansvarlig for afdelingen samt koordinator i forhold til:

 • Idræt, talent, værksted og musik
 • Tradium
 • Idrætsklubber – specielt Randers HK, Randers FC og Randers HH
 • Repræsentative opgaver
 • Andre skoler
 • Dansk Skoleidræt
 • Randers Kommune
 • Team Danmark
 • Eliterådet og Eliterådets FU
 • Randers Idrætshaller
 • Water and Wellness

Markedsføringsansvarlig i samarbejde med Hans Myhrmann

Budget i samarbejde med Hans Myhrmann

I samarbejde med Hans Myhrmann ansvarlig for skolens strategi

Operationelle og daglige opgaver
 • Kontinuerlige samtaler med medarbejdere, elever og forældre
 • Koordination med kontorpersonalet i forhold til alt vedr. optagelse af nye elever
 • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
 • Løbende kontakt til alle trænere/ledere, der er ansat direkte af skolen eller i samarbejde mellem skole og klub
 • Kontaktperson til sponsorer, og etablering af samme
 • Ansvarlig for info-arrangementer, optagelsesprøver og elevsamtaler med nye elever til ElitesportsCollege
 • Samarbejde med skolens talentkoordinator omkring talent- og eliteelever i 7. – 9. klasse
 • Medansvarlig for daglig drift af 10. klasse centret vedr. de to klaser med sportselever
 • Ansvarlig for markedsføring  – sammen med Hans Myhrmann
Kort om Christian

Christian Møller, født 1966, gift og har 3 børn. Bosiddende i Stevnstrup

Erhvervserfaring

 • 2017 – : Udviklings- og souschef Randers Realskole
 • 2009 – : Collegeleder, Randers ElitesportsCollege
 • 1999-2001: Skolevejleder Randers Realskole
 • 1998-2009: Lærer og koordinator, Randers Realskoles Håndboldlinje

Uddannelse

 • 1997: Læreruddannet fra Ålborg Seminarium. Dansk og Historie som linjefag
 • Uddannet Elitetræner/DHF

Andet

 • 2003-2013: Næstformand Randers Idrætshaller
 • 2012- : Medlem af repræsentantskabet Sparekassen Kronjylland
 • 2007- : Medlem af Randers Eliteråd
 • Randers Ambassadør – udpeget 2016
 • Sidder i diverse netværk – både skolenetværk, Team Danmark
 • Forum Randers – netværk for ildsjæle
 • Har tidligere været i det sportslige udvalg i Randers HK, ligesom Christian var med i etableringen af Randers HH