Lars Bang, afdelingsleder 7. – 8. klasse

Hvis du er elev eller forældre til børn i 7. og 8. klasse, er det Lars, du skal henvende dig til. Han varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen.

Strategiske opgaver
 • Ad hoc sparring for direktionen
 • Sikre fortsat udvikling og sammenhæng mellem mellemtrin og udskoling
Taktiske opgaver
 • Planlægning af og ansvarlig for skoleåret for 7. – 8. Klasse
 • Deltagelse i ansættelse af nye kolleger i afdelingen.
 • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
 • Kontakt til skolens madleverandør i samarbejde med Susanne Ørsted
 • Budgetansvarlig for afdelingen
Operationelle og daglige opgaver
 • Medansvarlig for daglig vikarbesætning i samarbejde med Kim Poulsen
 • Kontinuerlige samtaler med medarbejdere, elever og forældre
 • Love og bekendtgørelser vedr. folkeskole/frie skoler
 • Alle væsentlige forhold vedr. fagplaner, fællesmål og vejledninger vedr. eksamensgivende fag og eksamensafvikling
 • Elev og forældresamtaler med nye elever fra 4. – 9. klasse
 • Generel indslusning af elever fra 7. – 9. klasse inkl. indplacering og koordination med lærere
 • Sammen med Susanne Ørsted: Efterfølgende klassedannelse af 7. og 8. klasserne ud fra faglige, geografiske og personlige skøn
 • Udarbejdelse af skolens årsskrift
 • Ansvarlig for beskrivelse af undervisningsmiljø på skolen sammen med elevrådet
 • Koordinator til skolens samarbejdsparter (PPR, familieafdeling, talepædagog og sundhedsplejerske) i samarbejde med Susanne Ørsted
 • Medansvarlig for oprettelse af alle aktiviteter i kalenderen i samarbejde med Marlene Bjørn og Kim Poulsen
 • Konfirmationskoordination mellem præsterne og skolen
 • Medansvarlig for planlægning af de sidste 4 uger i samarbejde med Jan Frederiksen
Kort om Lars

Lars Bang, født 1957, gift og har 2 voksne børn. Bosiddende i Dronningborg.

Erhvervserfaring

 • 1994 – : Afdelingsleder for 4. – 9. klasse
 • 1983 – : Lærer på Randers Realskole med linjefag i samfundsfag og historie
 • 1982 – 1983: Ansat i Randers kommune som lærer på Østervangsskolen

Uddannelse og kurser

 • 1978 – 1982: Uddannet som lærer på Silkeborg Seminarium, Skolevejledning – fødevarer og madkultur (linjefag)

Andet

 • Formand for Randers Real Hallen
 • 2014 – : Formand for Randers HF & VUC
 • 2008 – 2014: Bestyrelsen for Randers HF & VUC