Marlene Bjørn, afdelingsleder for kontoret

Hvis du har spørgsmål vedr. betaling af fakturaer, løn, skolepenge eller økonomi generelt, er det Marlene, du skal henvende dig til.

Strategiske opgaver

Strategisk dialogpartner vedr. budgetter og regnskab

Taktiske opgaver
 • Ad hoc sparringsopgaver med speciel vægt på de økonomiske og driftsmæssige områder
 • Sikring af alle data til lærerintra, elevintra og forældreintra med Kim Poulsen
Operationelle og daglige opgaver
 • Ansvarlig for administration af lønninger
 • Ansvarlig for opgørelser vedr. medarbejdernes arbejdstid og lokalaftale
 • Udregning af skolens lønpolitik
 • Deltager i forhandlinger med TR vedr. lokalaftaler
 • Ansvarlig for godkendelse af betalinger, dialogpartner for øvrige bankforretninger
 • Ansvarlig  for budgetlægning og årsregnskab
 • Ansvarlig  for fordelingssekretariatet
 • Ansvarlig  for befordring til eleverne
 • Ansvarlig  for indrapportering til ministeriet og Danmarks statistik
 • Ansvarlig for refusioner fra Udbetaling Danmark, Økonomistyrelsen m.v.
Kort om Marlene

Marlene Stoklund Bjørn, født 1965, gift, 3 hjemmeboende børn.

Erhvervserfaring

 • 2003 – : Randers Realskole
 • 1990-2003: Kommunernes Revisionsafdeling
 • 1987-1989: Kirk Revision

Uddannelse

 • 1987-1992: Revisor