Karaktergennemsnit 2017 – 2018

9. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Læsning 8,4 (225) 6,9 (224) – (0)
Dansk Retskrivning 9,0 (225) 8,0 (225) – (0)
Dansk Skriftlig fremstilling 8,3 (225) 6,5 (225) – (0)
Dansk Mundtlig 8,2 (225) 8,6 (225) – (0)
Matematik Mundtlig 7,7 (225) 7,7 (49) – (0)
Matematik Uden hjælpemidler 8,6 (225) 8,3 (223) – (0)
Matematik Med hjælpemidler 8,1 (225) 8,1 (223) – (0)
Engelsk Skriftlig 8,5 (225) 8,4 (50) – (0)
Engelsk Mundtlig 8,3 (225) 8,1 (225) – (0)
Tysk Skriftlig 8,7 (225) – (0) – (0)
Tysk Mundtlig 7,8 (225) 8,2 (25) – (0)
Fysik/Kemi Samlet 8,3 (225) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Skriftlig – (0) 6,5 (26) – (0)
Biologi Samlet 8,5 (225) – (0) – (0)
Biologi Skriftlig – (0) 7,6 (50) – (0)
Geografi Samlet 8,4 (225) – (0) – (0)
Geografi Skriftlig – (0) 6,4 (50) – (0)
Historie Samlet 7,9 (225) – (0) – (0)
Historie Mundtlig – (0) 6,7 (49) – (0)
Samfundsfag Samlet 8,0 (225) – (0) – (0)
Samfundsfag Mundtlig – (0) 9,2 (51) – (0)
Kristendom Samlet 7,8 (225) – (0) – (0)
Kristendom Mundtlig – (0) 9,7 (50) – (0)
Idræt Samlet 8,5 (225) – (0) – (0)
Idræt Praktisk/mundtlig – (0) 9,4 (50) – (0)
Fysik/Kemi/Biologi/Geografi Praktisk/mundtlig – (0) 7,6 (225) – (0)
Obligatorisk opgave, 9. klasse 9,3 (212)
10. klasse 3. St.pkt. FP9 FP10
Dansk Skriftlig fremstilling 7,3 (163) – (0) 7,7 (162)
Dansk Mundtlig 7,4 (163) – (0) 7,8 (162)
Matematik Skriftlig 7,7 (162) – (0) 8,3 (161)
Matematik Mundtlig 7,8 (162) – (0) 7,7 (160)
Engelsk Skriftlig 7,5 (163) – (0) 7,6 (162)
Engelsk Mundtlig 7,0 (163) – (0) 7,4 (161)
Tysk Skriftlig 7,2 (160) – (0) 7,2 (160)
Tysk Mundtlig 6,8 (160) – (0) 6,6 (158)
Fysik/Kemi Samlet 7,1 (162) – (0) – (0)
Fysik/Kemi Mundtlig 7,1 (162) – (0) 6,7 (161)
Obligatorisk opgave, 10. klasse 8,8 (160)