Regler og gensidig respekt

Læs skolens retningslinjer
Randers Realskole er en stor skole, og vi forventer, at eleverne lærer at følge “ånden” i skolens formålsparagraf, at de bl.a. lærer “at vise respekt for andres egenart og personlige værdighed”. På den måde skaber vi en grobund for, at alle elever trives – og det er en afgørende forudsætning for et godt og givende skoleforløb.

Når man begynder på Randers Realskole, skal man derfor gøre sig bekendt med skolens retningslinjer og regler.