Skole-fritids-ordning (SFO)

Moderne SFO med en vifte af tilbud
Randers Realskoles fritidsordning holder til i nye bygninger i umiddelbar nærhed af skolen. Voksne følger altid børnene til fritidsordningen efter skoletid, hvor de bliver mødt med en vifte af tilbud – i større eller mindre grupper, klassevis eller på tværs af klasserne.

“Den røde tråd” i dagligdagen

Vi har på Randers Realskole et tæt og elevfokuseret samarbejde mellem vores skole-fritids-ordning (SFO) og skolen. Dette samarbejde, som vi også kalder den røde tråd, skaber tryghed, sammenhæng og udvikling i børnenes hverdag. Den røde tråd sikrer, at børnenes hverdag hænger sammen – uden noget “sceneskift” fra skole til SFO.

Den røde tråd sikrer også, at den enkelte elevs trivsel er i fokus – fra eleven møder om morgenen på skolen, til hun/han senere forlader SFO’en.

Med den gode trivsel har vi et sikkert afsæt for at have fuld fokus på både den faglige, personlige og sociale udvikling.

Download brochuren og læs blandt andet om “den røde tråd”