Formular til Whistleblowerordning på Randers Realskole

Som beskrevet på Intra, så kan du her indberette, hvis du mener eller har mistanke om, at der foregår noget ulovligt eller alvorligt forkert på Randers Realskole. Modtageren af formularen vil være formand og næstformand for skolens bestyrelse.