Fokus på bevægelse

En lang række af tiltag og aktiviteter udover den normale idrætsundervisning:

 • Aktivitetstid for alle 0. – 3. klasser, hvor bevægelse, motion, leg og læring (primært udendørs) er omdrejningspunktet.
 • SLIM: En ugentlig aktivitet i SFO’en med fokus på bevægelse. SLIM er: Sjov, Leg, Idræt, Motorik
 • Springgymnastik for 0. – 4. kl. i SFO-tiden en gang om ugen i skolens hal. I samarbejde med Randers Real Gymnastik.
 • Motorik-forløb i alle nye 0. klasser, hvor eleverne bliver screenet af blandt andet skolens fysioterapeut.
 • Ekstra idræt med aldersrelateret træning for 4. – 6. klasse (Team Danmark forløb).
 • Fodboldtræning for piger og drenge med Randers FC for 3. og 4. klasse en eftermiddag om ugen.
 • Fodboldtræning for piger og drenge med Randers FC for 5. og 6. klasse en eftermiddag om ugen.
 • Boot-Camp forløb i 6. klasse for de elever, der i 6. klasse overvejer vores talent/eliteforløb i 7. – 9. klasse.
 • Team Danmark-forløb (det, vi kalder elitetræning) i 7. – 9. klasse med 2 gange idrætsspecifik træning om ugen i samarbejde med de lokale klubber, fodbold, håndbold, svømning, atletik og golf.
 • I vores forløb med håndbold og fodbold har vi flere fællesansættelser med Randers FC, Randers HK og Randers HH, hvilket giver kvalitet og sammenhæng i træningen og udviklingen af den enkelte udøver.
 • Talenttræning i 7. – 9. kl., hvor alle idrætsgrene har basistræning/aldersrelateret træning 2 gange om ugen.
 • I 10. klasse har vi 4 ”almindelige idrætsklasser”, der har 2 x træning pr uge.
 • I 10. klasse har vi desuden 2 elitesportsklasser, der som i 7. – 9. klasse har mulighed for enten idrætsspecifik træning med de lokale klubber eller basis/aldersrelateret træning.
 • Skolen har en fast aftale med en Team Danmark uddannet fysioterapeut, der er med til morgentræningen 2 gange om ugen.
 • Vi har ansat en diætist, der udover oplæg og personlige samtaler med elever og forældre også er med som fysisk træner.
 • Koordinationen af de forskellige tiltag ligger hos 3 forskellige medarbejdere, der alle er med til at fastholde og udvikle produktet.
 • Der er en tovholder i skolens administration, der eksempelvis løbende reviderer elevlister, kommunikerer med forældre osv.
 • Randers Realskole arbejder tæt sammen med Randers Kommune og Eliteidrætsskolen på Nørrevang og er en del af samarbejdsaftalen med Team Danmark.
 • På ungdomsuddannelsesniveau her Randers Realskole et tæt og mangeårigt samarbejde med Tradium, et samarbejde, der er samlet under ”paraplyen” Randers ElitesportsCollege.