Repræsentantskabsformand Charlotte Leth

Mobil: 2160 1460   .   Mail: cdl@carlottasvillage.dk

Charlotte Leth bor på landet udenfor Hornslet. Hun har 2 børn, som begge har gået på Randers Realskole.

Brilledesigner og medindehaver af virksomheden Carlottas Village.

Charlotte har været i bestyrelsen siden 2012 valgt via repræsentantskabet.