CSR på Randers Realskole

Social ansvarlighed og samfundsansvar

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility. På dansk drejer det sig populært sagt om social ansvarlighed, bæredygtighed og ”samfundsansvar”. CSR handler om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund – f.eks. ansvarlighed og hensyntagen i forhold til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima m.m.

Det handler om at drive sin forretning/virksomhed (eller institution) på en måde, så virksomheden ikke kun har fokus på sig selv og sin egen nytteværdi, men samtidig giver bedst mulig positiv værdi for mennesker, omgivelser, samfund og miljø.