Kim Poulsen, afdelingsleder 9. – 10. klasse

Hvis du er elev eller forældre til børn i 9. eller 10. klasse, er det Kim, du skal henvende dig til. Han varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen.

Strategiske opgaver

Ad hoc sparring for direktionen

Taktiske opgaver
 • Planlægning af- og ansvarlig for skoleåret for 9. og 10. klasse
 • Deltagelse i ansættelse af nye kolleger i afdelingen
 • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
 • Budgetansvarlig for afdelingen
 • Opfølgning/videreudvikling af evalueringsmaterialerne på Randers Realskole
Operationelle og daglige opgaver
 • Medansvarlig for daglig vikarbesætning
 • Kontinuerlige samtaler med medarbejdere, elever og forældre
 • Love og bekendtgørelser vedr. folkeskole/frie skoler
 • Alle væsentlige forhold vedr. fagplaner, fællesmål og vejledninger vedr. eksamensgivende fag og eksamensafvikling
 • Elev og forældresamtaler med nye elever til 9.-10. klasse
 • Ansvarlig for eksamen og terminsprøver samt sygeprøver
 • Ansvarlig for skema og lokaleplanlægning
 • Strukturere og sammensætte 10. klasserne
 • Sikring af alle data til lærerintra, elevintra og forældreintra
 • Ansvarlig for driften og ledelsen af 10. klassecentret
 • Lærerrepræsentant i elevrådet
 • Medansvarlig for oprettelse af alle aktiviteter i kalenderen i samarbejde med Lars Bang
Kort om Kim

Kim Poulsen, født 1957, gift og har 2 voksne børn.

Erhvervserfaring

 • 2004- : Afdelingsleder for 4.-10. klasse på Randers Realskole
 • 1994-2004: Afdelingsleder for 9.-10. klasse på Randers Realskole
 • 1981-1994: Ansat som lærer på Randers Realskole med linjefag i Matematik og Fysik/Kemi

Uddannelse

 • 1976-1980: Uddannet som lærer på Ranum Statsseminarium
 • 1980-1981: Aftjent værnepligt