Susanne Ørsted, afdelingsleder 1. – 6. klasse

Hvis du er elev, forældre til børn, eller ansat i 1. – 6. klasse, er det Susanne, du skal henvende dig til. Hun varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen.

Strategiske opgaver
 • Ad hoc sparring for direktionen
 • Sikre forsat udvikling og sammenhæng mellem skole og SFO (eller rettere mellem børnehaveklasse og skole)
 • Sikre forsat udvikling og sammenhæng mellem indskoling, mellemtrin og udskoling
 • Implementering af nye faglige og trivselsmæssige tiltag
Taktiske opgaver
 • Planlægning af og ansvarlig for skoleåret for 1. – 6. klasse
 • Koordinator for skolens samarbejdsparter (PPR, familieafdeling, talepædagog og sundhedsplejerske) i samarbejde med Lars Bang
 • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
 • Budgetansvarlig for afdelingen
Operationelle og daglige opgaver
 • Love og bekendtgørelser vedr. folkeskole/privatskole
 • Elev og forældresamtaler med nye elever til 1. – 6. klasser
 • Kontinuerlige samtaler med medarbejdere, elever og forældre
 • Strukturere og sammensætte nye klasser i afdelingen
 • Kontakt til skolens madleverandør i samarbejde med Lars Bang
 • Sammen med Lars Bang: Efterfølgende klassedannelse af 7. og 8. klasserne ud fra faglige, geografiske og personlige skøn
 • Ansvarlig for afvikling af arrangementer i indskolingen og på mellemtrinnet
Kort om Susanne

Susanne Ørsted, født 1966, gift og har 2 børn. Bosiddende i Randers.

Erhvervserfaring

 • 2010 – : Afdelingsleder, Randers Realskole
 • 2006 – 2010: Lærer, Oust Mølleskolen Randers
 • 1993-2006: Lærer, Randers Realskole

Uddannelse

 • 1989 – 1993: Læreruddannelsen, Århus Fællesseminarium