Susanne Ørsted, afdelingsleder 1. – 6. klasse

Susanne Ørsted er p.t. sygemeldt. Hvis du er elev eller forældre til børn i 0. – 3. klasse, bedes du henvende dig til afdelingsleder Jan Frederiksen. Hvis du er elev eller forældre til børn i 4. – 6. klasse, bedes du henvende dig til afdelingsleder Lars Bang.

  • Planlægning af og ansvarlig for skoleåret for 1. – 6. klasse
  • Koordinator for skolens samarbejdsparter (PPR, familieafdeling, talepædagog og sundhedsplejerske) i samarbejde med Lars Bang
  • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
  • Budgetansvarlig for afdelingen