Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Tilsynserklæring skoleåret 2021-2022

Tilsynserklæring

Randers Realskole – skolekode 731 017

Tilsynsførende: Kurt Ernst

Uddrag af tilsynets sammenfatning

“Mit tilsyn i skoleåret 2021/22 har igen vist mig, at RR driftsmæssigt, økonomisk og – i sammenhæng med tilsynets opgave væsentligst – pædagogisk er i fin form. Bygninger og faglokaler er velegnede til formålet og veludstyrede. Det fysiske undervisningsmiljø – naturligvis understøttet af et godt arbejdsmiljø for personalet – er helt i top. Jeg har ikke på noget område konstateret misforhold mellem det, der står på skolens hjemmeside – og det, man gør…”