Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Skolens mangfoldighed: Optagelse på skolen

Eneste krav for optagelse på Randers Realskole er som sagt, at man søger og kan se sig selv i skolens værdigrundlag og sige ja til selve formålet, som ikke er til diskussion.

Vi har pt. en meget fornem og stor venteliste til alle årgange. Det er på ingen måde umuligt at komme ind, men man skal søge i god tid, hvis man vil have sit barn i 0. klasse, 4. klasse eller 7. klasse.

Vi har et meget bredt optag, og det giver sig selv i en by som vores. Samtidig kan der her være en reel mulighed for at ”reservere” et antal pladser pr. årgang, hvor det ikke følger rækkefølge, hvis vi ønsker dette. Det gør vi allerede i meget lille omfang inden for elitesport, som også beskrevet på skolens hjemmeside.

Det kunne være en mulighed for at langt flere reelt kan søge skolen, som ikke i barnets 1 – 2 års alder har gjort sig overvejelser vedr. skolevalget.

Dette skal klart følges op af en fortsat stor kommunikationsindsats, som netop slår på, at man skal forholde sig til skoletilbud i en tidlig alder, men også at det ikke er dyrere at gå hos os end at gå i daginstitution (jf. eks. pris på børnehaver i Randers kommune).

Her vil vi også gerne i dialog med Randers kommune om at kunne optage familier, som de er med til at udpege, og som netop ikke har den økonomiske mulighed for at gå på skolen. Stadig er det naturligvis helt afgørende, at den optagelsessamtale, som fortsat skal holdes, giver begge parter lyst til et godt og langt samarbejde. Enighed om værdierne er helt afgørende for skolen. Her skal det naturligvis aftales med kommunen, hvor stor en del af skolepengene, som de vil dække.

Scholarships er bestemt her også en mulighed, som flere gange har været nævnt i drøftelserne, og hvor x-antal elever ad denne vej efter ansøgning og udvælgelse kan gå på skolen, hvor skolepengene delvis eller helt bliver betalt af skolen.

For nuværende har vi et indmeldelsesgebyr på 500 kr., der indebringer en årlig indtægt på ca. 150.000 kr. Udover at dække udgifter til administration anvendes dette beløb målrettet til samfundsansvarlige og sociale aktiviteter – samtaler, introduktionstiltag mv.

Kan vi lave en ny model for skolepengebetaling på skolen, således at betalingen de første år, mens man også har SFO-udgifter, bliver lavere og så udjævnes tilsvarende i de efterfølgende skoleår, så den samlede indtægt til skolepenge bliver den samme, men føles forskelligt?!

Hvordan dokumenterer vi, at vi har en stor social diversitet i forældregruppen, og hvad vil stor sige?!

Dette kunne være interessant at få undersøgt, hvordan den gennemsnitlige skole i Randers eller Midtjylland er placeret her, og hvordan vi så er placeret…

Vi står i en unik situation, hvor der er stor efterspørgsel på at gå på skolen, men det er vigtigt, at vi netop fortsat sikrer denne, og at der også fremadrettet er ”fuldt hus”. Det er afgørende for at kunne realisere de mange tiltag, som kendetegner skolen.