Ansvarlighed: 2. klasse

  • Praktiske
    • Mestrer og øver fortsat det lærte fra tidligere år
    • Have en begyndende fornemmelse af tid og sted (hvis man f.eks. går fra skolen eller SFO’en og skal nå sin bus)
    • Kan rydde op efter sig selv uden nogen former for hjælp og støtte
  • Begynde at tage ansvar for sine handlinger