Dagligdagen: 1. klasse

 • Værksteder
  • Kan fortælle sine forældre om værkstedet og skrive sig på
 • Legen
  • Kan være en del af en regel-leg
  • Kan tage initiativ i legen samt igangsættelse af en leg
  • Kan være aktiv deltagende i legen
  • Kan være fantasifuld i legen 
 • Trafik
  • Kan holde fokus på trafikken mens barnet går med en makker
  • Kan gå til den rigtige side på fortovet uden guidning fra en voksen
  • Kan med moderat støtte fra en voksen håndtere forskellige trafiksituationer
  • Kan begynde at få ansvaret for hvad man gør, når man skal gå over vejen i forskellige situationer som ved en fodgænger, når der kommer en bil osv.