Dagligdagen: 3. klasse

 • Værksteder
  • Komme med forslag til aktiviteter – inspiration og interesse.
  • Kan arbejde selvstændigt i aktiviteten.
  • Være medansvarlig for et værksted for 3. klasserne.
 • Legen
  • Skifte imellem de forskellige lege.
 • Trafik
  • Tage ansvar for sig selv i trafikken ved at være opmærksom på hvor han/hun befinder sig og på omgivelserne.
  • Gå ruten fra skolen til SFO’en og vide hvad der skal gøres i de forskellige trafiksituationer.
  • Gå i grupper og være bevidst om opgaven uden voksent opsyn.