Det sociale og fællesskabet: 3. klasse

 • Konfliktløsning
  • Forholde sig til handlingen i en evt. konflikt og ikke det/de andre i konflikten
  • Selv løse større konflikter gennem dialog og uden voksen indblanding
 • Relationen
  • Sige fra på en måde, så alle føler sig hørt og respekteret
  • Vælge legekammerater til og fra på en respektfuld måde
 • Acceptere forskelligheder
 • Indgå i fællesskabet
  • Reflektere over egen position/rolle i fællesskabet
  • Være opmærksom på kammeraters trivsel
  • Kan hjælpe andre i et værksted – på tværs af aldersgruppen