Motorik: 3. klasse

  • Grov-motorik
    • Mestre elementerne fra tidligere år – og forsat i udvikling. Er i bevægelse, aktiv i aktivitetstimer osv.
  • Fin-motorik
    • Mestre elemterne fra tidligere år.