Selvstændighed: 0. klasse og førskolen

  • Træffe valg for fritiden
  • Kunne sige stop hvis han/hun bliver distraheret af andre
  • Håndtere de frie rammer i SFO’en
  • Koncentration på egen opgave
  • Kende begrænsningerne og frihederne (ex. at skrive sig på til spil / ikke spørge om lov til at gå på toilet)