Selvstændighed: 1. klasse

  • Kan træffe valg for fritiden
  • Kan vælge til og fra i aktiviteter/lege
  • Kan overholde aftaler med både børn og voksne
  • Kan rydde op efter sig selv, dog med støtte ved afbrydelser
  • Kan tage ansvar for, hvad hun/han vil bruge sin SFO-tid til
  • Kan tilvælge en aktivitet frem for en leg, hvis aktiviteten føles mere attraktiv eller omvendt
  • Kan tage selvstændigt initiativ til en leg i grupper og kunne “forhandle” sig frem til en fælles ramme for legen