Selvstændighed: 2. klasse

  • Selv være bevidst om tider for aktiviteter/lege
  • Kunne tage selvstændige valg ud fra en beskrivelse og skrive sig på en aktivitet
  • Kan huske og videregive beskeder hjemmefra ang. “gå hjem”, afhentning, legeaftaler..
  • Deltage i Lektie-Caféen uden at distrahere andre, samt kunne få et maksimalt udbytte af denne aktivitet