Selvstændighed: 3. klasse

  • Træffe valg for fritiden
  • Opholde sig på forsvarlig og fornuftig vis alle steder i SFO’en uden voksen opsyn
  • Forvalte egne muligheder og begrænsninger