Teknologipagten: Præsentation og baggrund

Danmark har en samfundsmæssig udfordring i at vække en bredere interesse for science blandt unge – især piger.

På Randers Realskole arbejder vi allerede intensivt med science, men vi vil fremover stille endnu større krav til vores arbejde med at vække og fastholde pigernes interesse i de tekniske fag.

Vi har til dette formål søgt og fået bevilliget fondsmidler fra Teknologipagten. Midlerne skal bruges til at efteruddanne vores STEM-lærere i kønsinklusion – med hjælp fra Experimentarium samt Københavns Universitet.

Derudover vil vi påbegynde indretning af vores nye sciencegang og innovationsetage i vores nye faghus, så de rammer både piger og drenge.

Med “Teknologipagten” giver regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, or­ganisationer og andre aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompe­tencer og spore flere unge ind på STEM­-uddannelser.