Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Historien bag Realskolens Venner

Et historisk tilbageblik ved forhenværende skolebestyrer Karsten Pedersen:

Skoleloven af 1958 betød store ændringer i skolestrukturen i Danmark, og Johs. Harbo indgik aftaler med 13 kommuner om, at Randers Realskole skulle fungere som overbygningsskole for disse kommuner. Samtidig omdannedes skolen til en selvejende institution. Dette skete i 1961.

Kommunerne havde derfor indflydelse på skolens drift via sæde i bestyrelsen.

I 1970 kom der en ny kommunestruktur i Danmark, og i 1976 en ny skolelov, og kommunerne udbyggede deres egne skoler, således at de ikke længere betalte for, at deres elever kom ind på Randers Realskole. Til slut var der kun Voldum-Rud skoledistrikt tilbage.

I forbindelse med, at kommunerne ”faldt fra”, blev der behov for, at bestyrelsen i højere grad kom til at bestå af forældrevalgte medlemmer, så der til sidst var 6 forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen (valgt via Repræsentantskabet) – og tre, der repræsenterede kommunerne.

Længe inden den sidste kommune faldt fra, havde man talt om, at der skulle oprettes en Støttekreds af tidligere forældre og elever og andre med tilknytning til og interesse for Randers Realskole, og dette blev mere og mere aktuelt i takt med, at de sidste kommuner faldt fra.

Derfor fik skolen lavet nye vedtægter, der trådte i kraft ved årsskiftet 81/82. I disse vedtægter er optagelsen af Støttekredsen i Repræsentantskabet beskrevet.

Her mødte mange gode mennesker frem. Daværende skolebestyrer Svend Pedersen havde lavet et godt benarbejde og bedt mange tidligere forældre, gamle elever mm. om at møde op og støtte op om skolen. Det var der mange, der gjorde, og der blev valgt en bestyrelse. Seks medlemmer blev valgt til skolens Repræsentantskab.

Med Støttekredsen etableret kunne bygningen af Hallen også begynde, da det formelt var Støttekredsen, der stod bag. Man ville ikke lade skolen bygge den, hvis økonomien ikke kunne løbe rundt, så kunne hallen trække skolen med i faldet. Senere blev også hallen en selvejende institution.

Senere fandt man navnet lidt uhensigtsmæssigt, og der blev udskrevet en konkurrence, hvor det nuværende navn Realskolens Venner blev valgt. Tidligere elev, forælder og desuden bestyrelsesmedlem i en periode Peter Kirk var i øvrigt vinderen af navnekonkurrencen.