Jan Frederiksen, afdelingsleder for førskolen, SFO og 0. klasse

Hvis du er elev, forældre til børn, eller ansat i førskolen, SFO eller 0. klasse, er det Jan, du skal henvende dig til. Han varetager alt omkring undervisningen og dagligdagen i afdelingen.

Strategiske opgaver
 • Ad hoc sparring for direktionen
 • Strategisk samarbejde om overgangen fra børnehave til SFO
 • Sikre forsat udvikling og sammenhæng mellem skole og SFO
Taktiske opgaver
 • Planlægning af og ansvarlig for skoleåret i SFO og 0. klasse
 • Deltagelse i ansættelse af nye kolleger i afdelingen
 • Budgetansvarlig for afdelingen
 • Medansvarlig for afvikling af de årlige medarbejdersamtaler inkl. skriftlig udredning og opfølgning
Operationelle og daglige opgaver
 • Love og bekendtgørelser vedr. SFO og indskoling
 • Elev og forældresamtaler med nye elever til 0. klasse
 • Strukturere og sammensætte nye klasser til 0. klasse
 • Vikarbemanding ved sygdom i SFO
 • Kontinuerlige samtaler med medarbejdere, elever og forældre
 • Praktikkoordinator ift. pædagogstuderende.
 • Ansvarlig for alt omkring konceptet vedr. motorik, samsyn og lytning.
 • Ansvarlig for trafikforløb
 • Ansvarlig for ”Oasen”, Pusterummet – sorg og krisearbejdet
 • Etablering og koordinering af følgeordning for de nye elever
Kort om Jan

Jan Frederiksen, født 1965,  har to voksne børn.

Erhvervserfaring

 • 1998 – : Randers Realskole
 • 1994-1998: Pædagog / souschef Tirsdalens Skole

Uddannelse

 • 1994: Fritidspædagog fra Jydsk Fritidspædagogseminarium, Århus
 • Anden relevant uddannelse: Sorgpilot hos Ilumia 2010