Forebyggende screening: Motorik, syn og hørelse

Forebyggende screening af syn, samsyn, hørelse og motorik sikrer de bedste forudsætninger for læring.

På Randers Realskole forsøger vi kontinuerligt at skabe optimale forudsætninger for god læring – herunder at elevernes egne forudsætninger for at modtage undervisning er så optimale som muligt.

Derfor har vi valgt også at gøre en indsats for elevernes motorik, syn/samsyn og hørelse. En tidlig indsats på disse områder har vist sig at være særdeles frugtbar for en positiv udvikling af elevernes kompetencer.

I forbindelse med opstart af 0. klasse har vi således et screeningsprogram, som eleverne gennemgår hen over året. Forløbet skal afklare eventuelle udfordringer, så evt. initiativer i forhold til syn, hørelse eller motorik kan iværksættes inden start i 1. klasse. På dem måde sikrer vi, at alle elever får de bedste forudsætninger for en god skolestart/skolegang.

I denne folder beskriver vi vores indsats og præsenterer vores ekspertteam, som foretager screeningen.