Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Forebyggende screening

Motorik, syn og hørelse

Forebyggende screening af syn, samsyn, hørelse og motorik sikrer de bedste forudsætninger for læring.

På Randers Realskole forsøger vi kontinuerligt at skabe optimale forudsætninger for god læring – herunder at elevernes egne forudsætninger for at modtage undervisning er så optimale som muligt.

Derfor har vi valgt også at gøre en indsats for elevernes motorik, syn/samsyn og hørelse. En tidlig indsats på disse områder har vist sig at være særdeles frugtbar for en positiv udvikling af elevernes kompetencer.

I forbindelse med opstart af 0. klasse har vi således et screeningsprogram, som eleverne gennemgår hen over året. Forløbet skal afklare eventuelle udfordringer, så evt. initiativer i forhold til syn, hørelse eller motorik kan iværksættes inden start i 1. klasse. På dem måde sikrer vi, at alle elever får de bedste forudsætninger for en god skolestart/skolegang.

I denne folder beskriver vi vores indsats og præsenterer vores ekspertteam, som foretager screeningen.