Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Styrelse, vedtægter, referater

Som privatskole er Randers Realskole også en virksomhed – med en årlig omsætning på næsten 80 millioner kr. På samme måde som vi har fokus på at optimere undervisning og læring forholder vi os professionelt til vores ledelses- og bestyrelsesarbejde.

Udover skolens grundlæggende vedtægter har vi derfor udarbejdet forskellige styreredskaber, der skal sikre god kommunikation og enkle, transparente “spilleregler” for arbejdet i- og samarbejdet mellem de forskellige ledelsesinstanser:

En forretningsorden, der beskriver ansvarsområder, regler og procedurer for bestyrelsens arbejde; en bestyrelsesaftale, der klart definerer karakter og omfang af bestyrelsesarbejdet; samt en direktionsinstruks, der præciserer ansvars- og arbejdsfordeling mellem skolens bestyrelse og skolens ledelse. Disse kan downloades nedenfor sammen med vedtægterne.