Realskolens Venner

Realskolens Venner

Realskolens Venner er en stor kreds af forældre, tidligere elever og øvrige, der har interesse for Randers Realskole.

Formålet med foreningen er at støtte det gode skolemiljø for elever på Randers Realskole.

Der kan f.eks. være tale om at støtte sociale arrangementer, at sikre, at alle elever kan deltage i klasserejser eller at bidrage til studie- og sprogture, sprogskole m.m.

Der kan søges om støtte

Der kan søges støtte til mange formål – naturligvis forudsat, at de er relevante i skolesammenhæng. Både elever/forældre og lærere kan søge om støtte fra Realskolens Venner.

Elever og deres forældre kan eksempelvis søge støtte til studie- og sprogture eller specifikke læringsforløb uden for skoleregi.

En lærer kan eksempelvis søge støtte til et konkret arrangement eller en klasserejse.

Bidrag med dit medlemskab

Medlemskab koster 100 kr. om året, og alle med interesse for skolen er velkomne.

Forældre med børn på skolen betaler via skolepengene 10 kr. ti gange om året.

NB! Medlemskab er gratis for tidligere elever de tre første år efter endt skolegang!