Realskolens Venner

Randers Realskoles 150 års jubilæum

Realskolens Venner inviterer til “Gl. elevfest”

2. november 2019 kl. 18.00: Randers Realskoles Idrætshal, Ridehusvej 2, 8900 Randers C

Kom til en fantastisk aften og et dejligt gensyn. Realskolens Venner sørger for hyggelige rammer til en festlig aften.

Realskolens Venner

Realskolens Venner er en stor kreds af forældre, tidligere elever og øvrige, der har interesse for Randers Realskole.

Formålet med foreningen er at støtte det gode skolemiljø for elever på Randers Realskole.

Der kan for eksempel være tale om at støtte sociale arrangementer, – om at sikre, at alle elever kan deltage i klasserejser, – om at bidrage til studieture og meget andet.

Der kan søges om støtte

Der kan søges støtte til mange formål – naturligvis forudsat, at de er relevante i skolesammenhæng. Både elever/forældre og lærere kan søge om støtte fra Realskolens Venner.

Elever og deres forældre kan eksempelvis søge støtte til studieture eller specifikke læringsforløb uden for skoleregi.

En lærer kan eksempelvis søge støtte til et konkret arrangement eller en klasserejse.

Bidrag med dit medlemskab

Medlemskab koster 100 kr. om året, og alle med interesse for skolen er velkomne.

Forældre med børn på skolen betaler via skolepengene 10 kr. ti gange om året.

NB! Medlemskab er gratis for tidligere elever de tre første år efter endt skolegang!