Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Medarbejder på Randers Realskole

Randers Realskole beskæftiger forskellige grupper af medarbejdere, blandt andre: Lærere, pædagoger, servicepersonale og administrativt personale. Vi tilstræber at være en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, som kan identificere sig med skolens formålsparagraf og målsætning. Som medarbejder skal du arbejde ud fra de grundlæggende værdier om ”gensidig respekt” og ”respekt for andres egenart” til gavn for skolen, eleverne og medarbejdere.

Som ansat på Randers Realskole er du rollemodel for vores elever, og det er derfor vigtigt at kunne identificere sig med skolens værdier. I skolens formålsparagraf kan man blandt andet læse, at skolen i det daglige arbejde søger:

at fremme elevernes forståelse af egne forpligtelser over for andre … at styrke deres ansvarsfølelse, at fremme en positiv holdning til arbejde, at stille krav til dem om udnyttelse af givne evner og anlæg og at give dem frihed til at udvikle sig til selvstændige og harmoniske mennesker.”