Aktivitetskalender

2. halvår 2021

AugustSeptemberOktober
2. – 6. august: Skolestart lærere

Mandag 9. august: Skolestart elever

Tirsdag 10. august: Intro- og trivselsdag for alle klasser

Onsdag 25. august: Idrætsdag 0.- 6. samt 9. klasse

Onsdag 25. august: Praksisforløb for 7. – og 8. klasser

Lørdag 28. august: Åbent hus i indskolingen

Fredag 3. september: Ungdomsskoledag (8.-10. klasse)

Onsdag 22. september: ”Klassens dag”

Fredag 24. september: Personaledag

Torsdag 7. oktober: Uddannelsesdag 8. klasser

11.-15. oktober: Praksisfag (Tradium) for alle 7. klasser

11.-15. oktober: Uddannelsesuge 9. klasse

Fredag 15. oktober: Motionsdag 0 – 6. klasse

Fredag 15. okt.: Skills for 8. klasserne

Fredag 15. okt.: Fordybelsesdag 9. – 10. klasse

Lørdag 16. okt. – søndag 24. okt.: Efterårsferie

NovemberDecember
22. – 26. november: OSO-opgave i 10. klasse

Onsdag 24. november: Infomøde vedr. 10. klasse

6. – 9. dec.: Terminsprøver 9. og 10. klasse

6. – 10. dec.: Projektuge “BIP” 8. klasse

Fredag 17. dec.: Juleafslutning (aflyst p.g.a. nye Corona-regler)

Lørdag 18. dec. – tirsdag 4. jan. 2022: Juleferie.
Elevstart efter ferien onsdag 5. januar

1. halvår 2022

JanuarFebruarMarts
Onsdag 5. januar: Elevstart efter juleferieUge 6: Projektuge “BIP” 8. klasse

Fredag den 11. februar : Fastelavnsfest i indskolingen

Uge 7 (12. – 20. februar): Vinterferie

Lørdag 26. feb.: Første skoledag for førskole-eleverne

Fredag 25. marts: Læsedag Idræt/sundhed/dansk
AprilMajJuni
Lørdag 9. april – mandag 18. april: Påskeferie

27. – 29. april: Terminsprøve 8. klasse

2. maj – 10. maj : Skriftlig eksamen 9. og 10. klasse

Mandag 9. maj: “Blå mandag”. 7. klasserne har fri.

Fredag 13. maj – søndag 15. maj: St. Bededagsferie

Fredag 20. maj: Sidste skoledag for 9. og 10. kl.

Torsdag 26. maj – søndag 29. maj: Kristi Himmelfartsferie

30. maj: Mundtlig eksamen begynder

Søndag 5. juni: Grundlovsdag

Mandag den 6. juni: 2. pinsedag

Uge 24 (13. – 17. juni): 7. klasse – ”BIP”

Uge 24 (13. – 17. juni): 8. klasse praktik + evaluering

Tirsdag 21. juni: Prøv en skoledag (nye 0. kl.)

Onsdag 22. juni: Translokation 9. / 10. kl.
(henholdsvis kl. 17.00 og kl. 19.30)

Fredag 24. juni: Sidste skoledag for 0. – 8. klasse

Sommerferie.
Elevstart efter ferien mandag 8. august
Lærerstart 1. august

NB: SFOén er lukket i uge 28, 29 og 30