Skolestart mandag 9. august 2021

Mødetider efter sommerferien

Oversigt over mødetider mandag 9. august og tirsdag 10. august samt første forældremøde vil kunne downloades her, når de er fastlagt.

4. – 9. klasser møder i skolegården

Efter sommerferien mødes alle 4. – 9. klasser i skolegården, hvor de bliver hentet af en lærer.

10. klasse møder på Tradium,
Vester Allé 26

Kalender på intranet
Hver enkelt klasses kalender med klassens forskellige aktiviteter lægges allerede inden sommerferien på skolens intranet.
Klik ind under “Kontakt & info/Links og intranet”.

Til nye elever:
– Husk at medbringe penalhus og taske til bøger
– Adgang til skolens intranet tildeles på første skoledag