Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Demokratisk dannelse og elevråd

Elevrådet på Randers Realskole er stedet, hvor demokratisk dannelse og elevindflydelse er i centrum. Elevrådet er elevernes demokratiske talerør til skolens ledelse og elevernes primære vej til indflydelse.

Målet med elevrådet på Randers Realskole er, at elevrådsrepræsentanterne:

 • Føler sig hørt og involveret i dagligdagen på Randers Realskole.
 • Får en fornemmelse af, hvad det vil sige at arrangere og eksekvere sociale arrangementer på Randers Realskole.
 • Har et forum, hvor de kan diskutere dagligdagen på Randers Realskole.
 • Oplever demokratisk dannelse.
 • Ved, hvad det vil sige at skabe og forpligte sig til et fællesskab.

To aldersgrupper
Elevrådet på Randers Realskole består af to grupper. Den ene gruppe består af elever fra 0.-6. klasse og den anden gruppe fra 7.-9. klasse.

Demokrati som levende praksis
Vi tror på, at demokrati ikke kun er en teoretisk idé, men en levende praksis, der skal trænes og opleves. Gennem elevrådet får vores elever mulighed for at lære om demokratiske processer, samarbejde og ansvarlig, mens de aktivt deltager i skolelivet.

Valg af Elevrådsrepræsentanter:

I udskolingen vælges der én elevrådsrepræsentanter og én suppleant i hver 7. og 8. klasse, hvilket betyder, at de elever, der bliver valgt ind i 8. klasse, skal sidde i to år. Dette vil skabe mere kontinuitet i elevrådets arbejde. Der kan være enkelte tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at vælge en ny repræsentant i 9. klasse.

I indskoling og mellemtrin vælges der én repræsentant og en suppleant i alle klasser, og der skal være valg på alle klassetrin hvert år.

En elevrådsrepræsentant skal:

 • have lyst til at bidrage aktivt til at skabe en bedre hverdag for alle elever.
 • turde gå forrest i planlægning af mindre og større arrangementer sammen med andre elevrådsrepræsentanter.
 • have lyst til at have ansvar for samt at præsentere elevrådets arbejde for sin egen klasse.

Stjernegruppen: Indskoling/mellemtrin – Styregruppen: Udskoling

Når vi har fundet alle elevrådsrepræsentanter, så nedsætter elevrådet i samarbejde med lærerne tilknyttet elevrådet en Styregruppe/Stjernegruppe. Styregruppen/Stjernegruppen får ansvaret for afholdelse af møder, indkaldelse af mødes samt skrivning referater fra møderne. Der bliver oprettet en elevrådsgruppe på Teams, hvori kommunikationen mellem møderne foregår. Det er også Styregruppens/Stjernegruppens overordnede ansvar at holde styr på diverse arrangementer, der sættes i søen. Dette sker dog altid i samarbejde med de tilknyttede lærere som sparringspartnere.

Bundne opgaver for Elevrådet i udskolingen

 • Der skal nedsættes et udvalg i Elevrådet, der har indflydelse på Sidste Skoledag. Udvalget kommer hovedsageligt til at bestå af elever fra 9. klasse, men enkelte elever fra 8. klasse er også velkomne.
 • Der nedsættes et udvalg, som kommer med gode ideer til, hvordan festen for 7., 8. og 9. klasserne kan afvikles. De inddrages i planlægningsfasen sammen med lærerne.

Eksempler på sociale arrangementer i elevrådet for udskolingen:

 • Fælles påskejagt for 7.-9. klasse
 • Rundboldturnering for 7.-8. klasse
 • Stort fodboldarrangement for hele skole i november 2022.
 • Kakaoindsamling i december 2023.
 • Planlægning af Sidste Skoledag – 9. klasse.

Eksempler på praktiske tiltag fra elevrådet i udskolingen:

 • Diskussionsgruppe med fokus på snak med ledelsen om regler og retningslinjer.
 • Indførelse af mulighed for at købe varmt mad i boden to gange om ugen.
 • Udvalg, der kan påvirke skolefesterne for 7.-9. klasse.
 • Ændring af længde på juleklippedag samt pyntekonkurrence.
 • Julemusik i frikvartererne i december.
 • Fokus på kommunikation af korrekt affaldssortering.
 • Fokus på frikvarterssikkerhed – indkøb af plastikbolde til alle klasser.