Skolepenge

Skolepenge opkræves i 11 rater, første gang i august måned. Alle beløb nedenfor er inkl. bøger og materialer. Der kan forekomme betaling til ture og arrangementer på skolen samt tøjpakker til elitesportsklasser.
Betaling skal tilmeldes PBS. Dette kan gøres her:

For skoleåret 2021 – 2022 udgør skolepengene:
0. – 5. klasse: 11 rater à 1.450,-
6. klasse: 11 rater à 1.550,-
7. – 10. klasse: 11 rater à 1.675,-

Evt. udmeldelse sker med en måneds varsel (forstået på den måde, at der betales for 1 måned udover dén måned, hvor udmeldelsen sker).

Der ydes søskenderabat til elever med samme folkeregisteradresse. Rabatten gives efter alder – ikke efter klassetrin eller antal år på skolen. Ældste barn betaler således 100%, næstældste barn 90% og de følgende 60%.

NB: Det er obligatorisk for børn i indskolingen at være tilmeldt SFO fra 0. – 2. klasse.

Skolefritidsordning (SFO):
11 rater à 1.450,-

Førskolebørn (SFO 1. marts – 30. juni):  4 rater à 1.950,-

Ved mere end 1 barn i SFO (på samme folkeregisteradresse) ydes 50% rabat på barn nr. 2 og følgende.

Automatisk medlem af Realskolens Venner
Ved optagelse på Randers Realskole indtræder man automatisk som medlem af Realskolens Venner, hvis formål er at støtte og hjælpe elever på skolen. Som medlem er man eksempelvis med til at sikre støtte, så alle kan deltage i studieture, ligesom man er med til at donere legater til afgangselever. Medlemsskabet koster 10 kr. om måneden, der trækkes sammen med skolepengene. Du kan her læse mere: Realskolens Venner.