Ledelse

Hans Myhrmann
Skoleleder

Christian Møller
Udviklings- og souschef

Marlene Bjørn
Afdelingsleder
Administration

Jan Frederiksen
Afdelingsleder
Førskole, SFO, 0. klasse

Susanne Ørsted
Afdelingsleder
1. – 6. klasse

Lars Bang
Afdelingsleder
7. – 8. klasse

Kim Poulsen
Afdelingsleder
9. – 10. klasse

Jeppe Klindt Thomassen
Afdelingsleder
Fagpædagogik m.m.

Lærere

Mathias Bak Andersen
Lærer
ElitesportsCollege,
dansk, trivsel/skills

Eva Højmark Bertelsen
Lærer
Dansk, engelsk, tema-trivsel

Michael Berthelsen
Lærer
Matematik, trivsel-skills, idræt, svømning

Anders Bisgaard
Lærer
Matematik, naturfag, tema trivsel, aktivitet

Annette Bjerre
Lærer
Matematik, matematik-støtte, trivsel-skills, idræt

Cecilie Brix-Damborg
Lærer
Dansk, tema trivsel

Emil K. Bruun
Lærer
Naturfag, idræt, sundhed, svømning

Bo Ratz Bræmer-Jensen
Lærer
Dansk, life skills, idræt, SHK (samfundsfag-historie-kristendom)

Jan Brøndum
Lærer
Matematik, idræt, life skills, trivsel-skills

Klaus Bøge
Lærer
Matematik, idræt, life skills, trivsel-skills

Line Degn Christensen,
Lærer
Dansk, læsevejleder

Janni Kempel Christensen
Ressourceperson trivsel

John Christiansen
Lærer
Matematik, naturfag, trivsel-skills

Pernille Brøndum Commerou
Lærer
Sundhed, engelsk, matematik, naturfag, hjemkundskab

Sibel Dagdelen
Lærer
Dansk, kristendom, aktivitet, læsestøtte, tema trivsel

Palle Didriksen
Lærer
Matematik, idræt, natur & teknik, tema trivsel, svømning

Rasmus Damgaard Duus
Lærer
Dansk, idræt, life skills, SHK (samfundsfag-historie-kristendom)

Mitzi Ejlertsen
Lærer
Matematik, SHK (samfundsfag-historie-kristendom), tema-trivsel

Martin Dencker Eriksen
Lærer
Dansk, SHK (samfundsfag-historie-kristendom), idræt, life skills

Peter Kjær Eriksen
Lærer
Dansk, tysk, trivsel-skills

Mette Hadberg Ernstsen
Lærer
Dansk, tema trivsel, aktivitet, historie, læse/staveløft

Tanja Fischer
Lærer
Dansk, idræt, hjemkundskab, trivsel-skills

Ellen Frederiksen
Lærer
Tysk, dansk, trivsel-skills

Jette Skibild Fried
Lærer
Aktivitet, idræt, musik

Anne Gjesing
Lærer
Dansk, engelsk, tema trivsel, aktivitet, læseløft

Carsten Lildal Hansen
Lærer
Matematik, natur/teknik, kristendom, skills, aktivitet

Morten Hansen
Lærer
Engelsk, tysk, tema, foto, trivsel-skills

Mette Amstrup Haslund
Lærer
Dansk, kristendom, aktivitet, tema trivsel

Frederik Helbo
Lærer
Engelsk, tysk

Henrik Hermann
Lærer
Matematik, naturfag, trivsel-skills, idræt

Gülsah Hilmi
Lærer
Dansk, SHK (samfundsfag-historie-kristendom)

Henrik Høj
Lærer
Matematik, naturfag, trivsel-skills, idræt

Stine Ingeberg
Lærer
Naturfag, matematik

Susanne Jakobsen
Lærer
Dansk, kristendom, historie, tema trivsel

Peter Bjarno Jensen
Lærer
Matematik, idræt, naturfag, life skills, trivsel-skills

Winnie Kristensen
Lærer
Naturfag, matematik, kristendom, aktivitet, tema trivsel

Nadine Kux
Lærer
Tysk, trivsel-skills

Helle Larsen
Lærer
Dansk, engelsk, trivsel-skills

Anders Dahl Laursen
Lærer
Naturfag, matematik

Rikke Skaaning Lund
Lærer
Dansk, engelsk, trivsel-skills

Jens Madsen
Lærer
Matematik, natur & teknik, naturfag, trivsel-skills

Christina Paustian Madsen
Lærer
Dansk, life skills, idræt

Malene Romby Madsen
Lærer
Matematik, matematik-løft, natur & teknik, aktivitet, kristendom

Søren Moeberg
Lærer
Matematik, engelsk, trivsel-skills

Jonas Munch
Lærer
Dansk, sundhed, skills, trivsel-skills

Kathrine Munch
Lærer
Matematik, life skills, idræt

Hanne Ebdrup Nielsen
Bibliotekar
Bibliotek

Jørgen Holst Nielsen
Lærer
Engelsk, dansk, læsestøtte, kristendom, værksted, aktivitet

Rikke Thorne Pedersen
Lærer
Dansk, historie, tema trivsel

Anne Plejdrup
Lærer
Tysk, dansk, trivsel-skills

Steffanie Poulsen
Lærer
Tysk, idræt

Karen Marie Rahbek
Lærer
Engelsk, matematik, trivsel-skills

Marianne Ranch
Lærer
Dansk, engelsk, historie, trivsel-skills

Søren Rasmussen
Lærer
Dansk, SHK (samfundsfag-historie-kristendom), trivsel-skills

Jack Roni
Lærer
Idræt, svømning, sundhed, færdsel

Anita Rosenqvist
Lærer
Børnehaveklasseleder, idræt, aktivitet

Lise Severinsen
Lærer
Børnehaveklasseleder, idræt, aktivitet

Tina Simonsen
Lærer
Engelsk, værkstedsfag

Karin Skjøttgaard
Lærer
Musik

Anders Stampe
Lærer
Idræt, matematik, skills, sundhed, svømning

Helle Søgaard
Lærer
Engelsk, historie, tema trivsel

Mette Søndergaard
Lærer
Dansk, læsevejleder

Preben Sørensen
Lærer
Matematik, naturfag, idræt, life skills, trivsel-skills

Esben Tvede-Rasmussen
Lærer
Naturfag, engelsk, idræt, life skills

Jens Engelbrecht Ødum
Lærer
Musik, aktivitet

SFO

Jan Frederiksen
Afdelingsleder SFO

Isaac Batte
Pædagog

Amra Gredelj
Pædagog

Kim Johansen
Pædagog

Lene Larsen
Pædagogisk personale

Rikke Lykke
Pædagog

Sahiba Malik
Pædagog

Dorthe Pedersen
Pædagog

Administration

Marlene Bjørn
Afdelingsleder

Susanne Tindbæk Friis
Regnskab/Administration

Jette Fuhlendorff
Administration

Lene Schjødt
Regnskab/Administration

IT

Jacob Jensen
IT-chef

Nikolaj Mikkelsen
IT-medarbejder

Servicepersonale m.m.

Bente T. Domino
Servicemedarbejder pædagogisk værksted

Tanya Bauer
Biblioteksassistent

Gert Holm
Pedel

Dan Jensen
Pedel

Brian Jacobsen
Pedel

Preben Rosenqvist
Halinspektør, Randers Real Idrætshal

Helle Christiansen
Serviceleder

Jette Bjørn
Serviceassistent

Dorte Boje
Serviceassistent

Andrea Aura Istrate
Serviceassistent

Nermine Jozic
Serviceassistent

Michael Nielsen
Serviceassistent

Yvonne Sørensen
Serviceassistent

Sundhedsplejersker

Sara Canas Garcia
Sundhedsplejerske

Tlf.: 2364 1745
Sara.Canas.Garcia@randers.dk

Heidi Mølgaard Simonsen
Sundhedsplejerske

Tlf.: 5156 2405
Heidi.Molgaard.Simonsen@randers.dk