Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Trivsel – Fokusområder

Løbende dialog skole-elev-forældre
I skolens formålsparagraf pointeres det, at skolen skal “stille krav til eleverne om udnyttelse
af givne evner og anlæg og give dem frihed til at udvikle sig til selvstændige og harmoniske mennesker”. Med afsæt heri har vi ekstra fokus på den løbende dialog skole-elev-forældre.

Trivsel, faglig og personlig udvikling
Den løbende dialog mellem skole, elev og forældre skal ikke kun sikre elevernes faglige udvikling. Det drejer sig også om at udvikle de personlige og sociale egenskaber, der er nødvendige som selvstændige og tænkende individer. Og det drejer sig om trivsel og tryghed, der er en nødvendighed for elevernes motivation og “parathed” for indlæring.

En løbende og struktureret dialog skal også konkret i dagligdagen sikre, at der foretages en hurtig indsats ved konfliktsituationer: Små problemer er lettere at løse end store.