Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Udskoling 7. – 10. klasse

Udskoling
7. – 10. klasse

Uddannelses- og erhvervsmuligheder
Sammen med den løbende evaluering i 7. – 10. klasse giver vi en grundig orientering om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Vi arbejder med emnerne: “Personlige valg”, “Fra uddannelse til job” og “Arbejdslivet”. Eleverne skal afklares i deres forventninger, ønsker og muligheder, så de kan træffe et kvalificeret valg af ungdomsuddannelse.

Uddannelsesplaner
Ud fra denne orientering og i dialog med lærere, skolevejledere og forældre skal eleven selv udarbejde uddannelsesplaner for de fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Disse planer vil naturligvis skulle korrigeres løbende ift. elevens ændrede interesser, erfaringer og muligheder.

Uddannelsesparathed
Uddannelsesparathed skal forstås som summen af de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er lærerteamets opgave at vurdere, om en elev er uddannelsesparat eller ej. Denne vurdering foregår i forhold til, om eleven ønsker en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse, og i tæt samarbejde med vejlederne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers.

– SE MÅNEDSAKTIVITETER NEDENFOR –