Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Struktureret evaluering

Systematisk dialog og evaluering
På Randers Realskole foretager vi en struktureret og løbende evaluering af hver enkelt elevs udvikling, læring og trivsel. Hermed sikrer vi først og fremmest, at hver enkelt elev udvikler sig på bedst mulig måde, men vi opnår også et tæt og forpligtende skole-hjem-samarbejde, hvor alle parter arbejder positivt for en optimal læringsindsats.

Evalueringssystem sikrer optimal læring og trivsel
Vi har på skolen et klart fokus på sammenhængen mellem god læring og god trivsel, og det er på den baggrund, at vi har udviklet et digitalt, dialogbaseret evalueringssystem, som vi anvender fra 0. – 10. klasse. Vores evalueringssystem er med til at sikre, at den enkelte elev udvikler sig på bedst mulig måde både fagligt, personligt og socialt. Systemet er så anerkendt, at det er blevet solgt til andre skoler.

“Skemaer” danner afsæt for skole-hjem-samtaler
Hele evalueringssystemet hviler grundlæggende på to ”ben”: Læring og trivsel. Elever og forældre udfylder sammen digitale “skemaer”, hvor de forholder sig til væsentlige parametre som faglig læring, trivsel, koncentration, kammeratskab og samarbejde. Lærerteamet har på sin side tilsvarende forholdt sig til elevens standpunkt og udvikling, og ved skole-hjem-samtalerne tager man herefter afsæt i de forskellige vurderinger og synspunkter, som henholdsvis forældrene/eleverne og lærerteamet har foretaget.

Gensidigt forpligtende handleplaner
Enhver skole-hjem-samtale afsluttes med, at der laves en handleplan for, hvordan man opretholder eller/og forbedrer både læring og trivsel. Hvad kan og skal barnet gøre? Hvad er forældrenes rolle – og hvordan agerer skole og lærerteam? Der er tale om en gensidigt forpligtende aftale, og man bliver enige om en tidshorisont, hvor lærer og forældre taler sammen for at evaluere på aftalen.

Løbende udvikling og målsætning
Den jævnlige og tætte forældrekontakt sikrer, at vi løbende og forpligtende opstiller mål for nærmeste udviklingszone – og dette uanset om vi taler om faglig udvikling eller trivsel og adfærd. Systemet og hele evalueringskulturen giver et fremragende overblik over den løbende udvikling og målsætning for den enkelte elev.

De digitale “skemaer”, vi har udviklet og anvender, er naturligvis tilpasset de klassetrin, der er tale om.