Innovation, dannelse og praksisfaglighed

På Randers Realskole har vi de sidste tre år arbejdet intensivt med en faglig aktivitet, der hedder innovation og dannelse.
Samtidig er begrebet praksisfaglighed introduceret i skoleverdenen, og vi ser en stærk sammenhæng mellem praksisfaglighed, innovation og dannelse.