Innovations-samarbejde med Velux

I 4.-6. klasse har vi bl.a. fokus på innovation, dannelse og læreprocesser. Som led heri forsøger vi at lave innovative samarbejder med f.eks. arbejdspladser, hvor vores forældre kan byde ind med ideer til spændende projekter. Det giver typisk et fantastisk godt samarbejde, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med virkelighedsnære projekter og samtidig lærer noget om innovation og udviklingsprocesser på en “rigtig” arbejdsplads. At arbejdspladsen og virksomheden også får noget ud af samarbejdet, er selvfølgelig en positiv sidegevinst  🙂

Besøg fra VELUX

I Værksted har 4. og 5. klasse løst en innovativ opgave stillet af VELUX.

Efter et spændende oplæg af Anders Fogh (far til en af eleverne) kastede alle sig over opgaven at ”skaffe endnu mere dagslys og frisk luft gennem taget”. Eleverne har arbejdet energisk med idegenerering, mood boards, koncept-beskrivelser, tegning og video-pitch, der blev optaget og medsendt. Hver gruppe afleverede en lille folder med deres ide til bedømmelse af kreative medarbejdere på VELUX Innovation Center.

Et lærerigt forløb, der sluttede med fællessamling, hvor Anders Fogh fortalte om kriterierne for bedømmelsen. Disse var:  En god ide med klar tanke på værdien for en særlig målgruppe og et synligt godt samarbejde. En ”Top 5” blev fremhævet på hvert klassetrin, og slutteligt under trommesoloer blev de 2 vindergrupper afsløret. ”Mega flot og godt tænkt” og ”Vi er vildt imponeret over jeres forslag, I har bare alle været super skarpe”, var ord, som eleverne fik med på vejen.

VELUX er hovedsponsor for håndboldens Champions League, og derfor fik de to grupper, der vandt, højtideligt overrakt en pose med en håndbold, en drikkedunk samt et diplom, som bevis på godt og kreativt holdarbejde.

Et spændende og lærerigt projekt, siger Anders Fogh fra VELUX
”Som far og samtidig repræsentant for virksomheden har det været en sjov og lærerig oplevelse. For det første, er det helt utvivlsomt sundt at prøve at beskrive noget så centralt som vores innovationsprocesser til 4.-5. klasses elever – vi lærte i hvert fald, at der stadig kan arbejdes med at simplificere den daglige kommunikation.

For det andet, så har det været fantastisk at se og opleve, hvad der rører sig hos eleverne og hvilke problemstillinger, de unge mennesker tager op. Det er ganske enkelt imponerende, hvor meget kreativitet og teknisk indsigt de unge generationer faktisk indeholder.

Vi gik ikke ind i opgaven med en forventning om, at vi skulle finde det næste store indenfor ovenlys, men der har helt sikkert været berørt nogle områder, som går godt i tråd med vores overordnede og langsigtede udviklingsplaner og -aktiviteter”, siger Anders Fogh efter afslutningen på opgaven.

Scroll ned og se billeder nedenfor

VELUX er en international virksomhed, der især er kendt for at producere og sælge ovenlysvinduer.

Anders Fogh, far til en af eleverne, arbejder i VELUX’ udviklingsafdeling og siger bl.a.:

“På VELUX betragter vi innovation som en kernedisciplin under temaet “at bringe dagslys og frisk luft gennem taget”. Inspiration udefra er altid velkomment, så derfor var dette samarbejde med Randers Realskole helt naturligt for os”.

https://www.velux.dk/