Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Værdigrundlag og retningslinjer

Udvikle egne evner og styrke ansvarsfølelsen

Vi tager vores egen formålsparagraf alvorligt. Her kan du bl.a. læse, at skolen søger “at fremme elevernes forståelse af egne forpligtelser over for andre … at styrke deres ansvarsfølelse, at fremme en positiv holdning til arbejde, at stille krav til dem om udnyttelse af givne evner og anlæg og at give dem frihed til at udvikle sig til selvstændige og harmoniske mennesker”.  Skolens formålsparagraf

Trivsel og tryghed: Mobning tolereres ikke

Vi arbejder kontinuerligt med at skabe optimale læringsmiljøer med stor faglighed. Tryghed og trivsel er forudsætningen for en god indlæring, og vi har derfor skarpt fokus på denne problematik både i den daglige undervisning og i vores løbende dialog mellem skole, elever og forældre.  Læring og trivsel (og skolens antimobbepolitik)

Regler og retningslinjer

Det er afgørende for den daglige trivsel på skolen, at alle forstår betydningen af gensidig respekt. Vi har nedskrevet en række regler og retningslinjer, man som forældre på skolen bør kende.  Læs mere