Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Skolens formålsparagraf

Formålsparagraf

Skolens grundlag er denne formålsparagraf. Såvel forældre som elever må kunne tilslutte sig formålsparagraffens grundlæggende ideer.

“Det er Randers Realskoles formål at drive en privat grundskole med tilknyttet 10. klasse samt børnehaveklasse efter de til enhver tid gældende regler for denne skoleform.

Skolen forpligter sig til at give en undervisning, der mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. På 8.-10. klassetrin skal undervisningen tilrettelægges sådan, at eleverne kan indstille sig til folkeskolens afsluttende prøver i det enkelte fag på samme klassetrin og på samme vilkår som i folkeskolen.

Randers Realskole er ikke retningspræget, men i overensstemmelse med det kristne livssyn søger skolen i det daglige arbejde og samvær at fremme elevernes forståelse af egne forpligtelser over for andre, at lære dem at vise respekt for andres egenart og personlige værdighed, at styrke deres ansvarsfølelse, at fremme deres positive holdning til arbejde, at stille krav til dem om udnyttelse af givne evner og anlæg og at give dem frihed til at udvikle sig til selvstændige og harmoniske mennesker.

Til støtte for gennemførelsen af disse mål vil skolen fortsat søge at skabe de bedst mulige rammer for sit virke, at tilbyde en målrettet og engageret undervisning og at videreføre og styrke et positivt samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og forældre.

Enhver, der søger ansættelse på Randers Realskole, må kunne tilslutte sig denne målsætning. Ligeledes må forældre, der ønsker deres barn optaget som elev på skolen, kunne tilslutte sig målsætningen.”