Læseplaner

På Randers Realskole arbejder vi med læseplaner, der udarbejdes af skolens faggrupper. Dette sker ud fra undervisningsministeriets “Fælles Mål” for fagene, der omfatter fagformål, kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål.

Læseplanerne giver overblik over, hvad eleverne arbejder med i løbet af skoleåret, og de danner grundlag for lærernes individuelle årsplaner i deres fag.

Læseplaner skaber overblik og motivation
Forskning viser, at arbejdet med synlige mål, evaluering og feedback har stor betydning for elevernes læring. Klare og præcise mål er med til at give eleverne et tydeligt billede af, hvad de skal lære.

Samtidig kan eleverne følge med i egen læringsproces. Det kan motivere dem og gøre dem bevidste om betydningen af aktiv medvirken i undervisningen.

Den røde tråd fra 0.-10. klasse
Med disse læseplaner har vi sikret kontinuitet i de emner og mål for læringen, som eleverne skal arbejde med i hele skoleforløbet.

For at skabe en tydelig rød tråd i hele forløbet fra 0.-10. klasse har alle faggrupper således koordineret deres arbejde – fra årgang til årgang og fra afdeling til afdeling.

Læringsvideoer:  Mange fag afsluttes med prøve i 9. og 10. klasse. Vi har lavet “læringsvideoer”, der forklarer mere om form og indhold af disse prøver.

I nedenstående oversigt kan man se læseplanerne for aktuelle fag på hvert klassetrin. Den enkelte klasses årsplaner kan tilgås på intra.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dansk

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Matematik

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Engelsk

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Tysk

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Historie

X

X

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

Kristendom

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

SHK*

X

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

X

Natur & teknologi

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

Fysik/kemi

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

INFO

Biologi

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

X

Geografi

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

X

Musik

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

Billedkunst

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

Idræt

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

Medbor-gerskab

X

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

X

X

X

Tema trivsel

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Skills

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

Sundhed

X

X

X

X

X

INFO

INFO

X

X

X

X

Mad-kundskab

X

X

X

X

X

X

INFO

X

X

X

X

* SHK: Samfundsfag/Historie/Kristendom