Læseplaner

På Randers Realskole arbejder vi med læringsmålsstyret undervisning. Det er en forskningsbaseret metode til at sikre, at eleverne når de mål, der er fastsat i hvert fag – blandt andet ved at gøre både mål og proces tydelige for eleverne.

Læseplanerne giver overblik over, hvad eleverne arbejder med i løbet af skoleåret, og de danner grundlag for lærernes individuelle årsplaner i netop deres fag.

Læseplaner i alle fag giver overblik
I forbindelse med vores fokus på læringsmålsstyret undervisning har vi på skolen udarbejdet konkrete læseplaner for alle fag.

Læseplanerne er bygget op omkring læringsmål og læringsstrategier (de metoder som eleverne lærer at ”lære” efter), og tager desuden afsæt i ministeriets forenklede fælles mål.

Den røde tråd fra 0.-10. klasse
Med disse læseplaner har vi sikret kontinuitet i de emner og læringsmål, som eleverne skal arbejde med i hele skoleforløbet.

For at skabe en tydelig rød tråd i hele læringsforløbet fra 0.-10. klasse har alle faggrupper således koordineret deres arbejde – fra årgang til årgang og fra afdeling til afdeling.

Læringsvideoer:  Mange fag afsluttes med prøve i 9. og 10. klasse. Vi har lavet “læringsvideoer”, der forklarer mere om form og indhold af disse prøver.

I nedenstående oversigt kan man se læseplanerne for aktuelle fag på hvert klassetrin. Den enkelte klasses årsplaner kan tilgås på intra.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dansk

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Matematik

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Engelsk

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Tysk

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Historie

X

X

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

Kristendom

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

SHK*

X

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

X

Natur & teknologi

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

Fysik/kemi

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

INFO

Biologi

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

X

Geografi

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

X

Musik

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

Billedkunst

X

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

X

X

X

Værksted

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

Praksisfagligt valgfag

X

X

X

X

X

X

X

INFO

INFO

X

X

Idræt

X

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

X

Medbor-gerskab

X

INFO

INFO

X

X

X

X

X

X

X

X

Tema trivsel

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

Skills

X

X

X

X

INFO

INFO

INFO

X

X

X

X

Sundhed

X

X

X

X

X

INFO

INFO

X

X

X

X

Mad-kundskab

X

X

X

X

X

X

INFO

X

X

X

X

* SHK: Samfundsfag/Historie/Kristendom