Læseplan fysik/kemi 10. klasse

Innovation, entreprenørskab og dannelse

Som en naturlig del af arbejdet med naturfagene og den didaktiske form, der kendetegner den naturvidenskabelige arbejdsmetode, indgår de fire dimensioner fra Innovation som en naturlig del af arbejdet med problemløsning. Dimensionerne Handling, Kreativitet, Omverdensforståelse og Personlig indstilling er vigtige elementer i at gøre naturfagene anvendelige og virkelighedsnære.

Som eksempel kan det praktiske og kreative arbejde med bæredygtighed fremhæves som en del af arbejdet med alle 4 dimensioner. Det er givtigt, at eleverne på alle klassetrin tager stilling til deres eget ressourceforbrug, og gennem kreative processer og læringsforløb opnår ejerskab i forhold til miljø og klima.