Læseplan idræt 7. klasse

Læseplanerne for idræt indeholder en beskrivelse af målene for læring på de enkelte klassetrin i forhold til en række temaer (som f.eks. motorik, atletik, volley, ketcherspil, håndbold, dans & musik, krop & træning, parkour, spiludvikling og mange andre).

Hvert tema indeholder en række underemner og dertil hørende aktiviteter. Til mange af aktiviteterne er knyttet links til relevante hjemmesider.

Download læseplan idræt 7. klasse