Lyt til denne side med ReadSpeakerLyt

Realskolens Venner – støtter helt fra start

Når førskolebørnene starter 1. marts hænger der et skolenet klar på deres garderobe – et net doneret af Realskolens Venner. Nettet indeholder materialer, som eleverne skal benytte i førskoleforløbet – f.eks. hæfter til matematik,  dansk og trivsel.

Allerede inden eleverne starter i førskolegruppen har Realskolens Venner foræret børnene en bog, som de kan læse med deres forældre. “Vi har som skole fokus på den tidlige læsestart og her er højtlæsningen et meget vigtigt element”, siger Jan Frederiksen, afdelingsleder i indskoling og SFO.

Realskolens Venner er en stor kreds af forældre, tidligere elever og øvrige, der har interesse for Randers Realskole. Formålet med foreningen er at støtte det gode skolemiljø for elever på Randers Realskole. Der kan f.eks. være tale om at støtte sociale arrangementer, at sikre, at alle elever kan deltage i klasserejser eller at bidrage til studie- og sprogture, sprogskole m.m.

Læs mere om Realskolens Venner