Regler og retningslinjer

Randers Realskole er en stor skole, og vi forventer, at eleverne lærer at følge “ånden” i skolens formålsparagraf, at de bl.a. lærer “at vise respekt for andres egenart og personlige værdighed”. På den måde skaber vi en grobund for, at alle elever trives – og det er en afgørende forudsætning for et godt og givende skoleforløb.

Når man begynder på Randers Realskole, skal man derfor gøre sig bekendt med skolens retningslinjer og regler. Du kan læse dem fra ende til anden nedenfor ved at åbne “fanebladene”, der giver et godt overblik, hvis man søger et bestemt emne.