0. A havde trivselsdag i SFO’en

Trivsel, gensidig respekt og fælles buffet

Fredag i sidste uge havde 0. A trivselsdag i SFO’en. Formålet med dagen var at styrke det gode fællesskab i klassen – og samtidig arbejde med den gensidige respekt, tolerance og accept af hinandens forskelligheder.

Vi snakkede om den positive kommunikation, når der skal sættes grænser og siges: STOP.

Eleverne lavede samarbejdsøvelser og øvelser i at give hinanden plads og være en god kammerat.

Vi spiste sammen en fælles buffet – med børnenes hjemmebragte mad og “dessert” 🙂

Dagen sluttede af med leg på legepladsen og flødeboller.

Det var en super dejlig dag i fællesskabets ånd.

Mvh Lise og Lotte