1. skoledag for førskolegruppen

Start på førskole-forløbet

Lørdag d. 24. februar mødte 50 glade og forventningsfulde børn op til første skoledag for førskolegruppen. De nye elever havde deres forældre med, og det blev til en hyggelig formiddag, hvor børn og forældre fik et lille indblik i, hvordan den nye hverdag med skolegang bliver.

I indskolingens separate bygninger på skolen, kaldet glasbygningen, var der morgensang, undervisning, der blev taget billeder og stillet gode spørgsmål. I SFO’en prøvede børnene den kommende tids rutiner med samling og bevægelse, så de er godt forberedte til mandag morgen, hvor førskolegruppen starter.

Når vi på Randers Realskole starter skoleforløbet allerede i marts, er det fordi, det giver en hel række pædagogiske, indlæringsmæssige og sociale fordele. Samtidig skaber forløbet et rigtigt godt fundament for de nye klasser, når de starter for alvor i børnehaveklasse efter sommerferien.

Læs mere under 0. – 3. klasse