8. C støtter Knæk cancer

8. C støtter det store Knæk Cancer show 2016

8. C på Randers Realskole har fået den gode ide at samle ind til det store Knæk Cancer Show 2016, der vises på TV2.

Klassen har en række projekter i støbeskeen. F.eks. har de for nylig deltaget i adventsløb i Randers’ gader, hvor Realskolens Venner var sponsor for startnumre. I Randers’ gader har de også solgt æbleskiver og spredt god julestemning.

Hver elev har endvidere fået “private” sponsorer, der har givet bidrag.

Ud over dette har de følgende på tegnebrættet:

  • Indsamling af pant, hvor alle forældre på skolen kan aflevere deres pant
  • Loppemarked
  • Kagesalg til skolens julearrangement: Weinachtsmarkt
  • Arrangere et cykelløb for almindelige motionister og familier til foråret
  • Deltagelse i VIP arrangement til en superligakamp, hvor alle byens spidser er samlet. Her vil klassen fortælle om det fine projekt og derigennem forhåbentlig så nogle frø, de senere kan drage nytte af

Alt dette skal selvfølgelig også gerne give et fagligt løft. Blandt andet bruges projektet som udgangspunkt i fag som matematik (økonomi), biologi (hvad er kræft, og hvad gør den ved kroppen), samfundsfag og dansk.